Servicii Psihologice

1)  Evaluarea aptitudinilor generale – investigarea raționamentului și logicii, permite stabilirea coeficientului de inteligență (IQ) cât şi analiza structurilor particulare vulnerabile;

– măsurarea distribuirii, oscilației atenției şi determinarea nivelului dezvoltării spiritului de observație (calități ale atenției);

 rapiditatea memorării, engramare rapidă, precizia şi durata memoriei, trăinicia păstrării informaţiilor, viteza şi acurateţea reactualizării (calităţi ale proceselor mnezice).

Aptitudinile generale sunt sisteme de însuşiri psihice care condiţionează succesul persoanei în aproape toate tipurile de activitate.

 

2)  Evaluarea trăsăturilor de personalitate – cunoaşterea structurii personalităţii şi stabilirea profilului psihologic. Instrumentele psihodiagnostice sunt utilizate pentru evaluarea structurii personalităţii, pentru identificarea trăsăturilor de personalitate şi stabilirea profilului psihologic. Răspunsurile la testele de personalitate nu pot fi considerate „bune” sau „rele”; acestea se bazează pe autoevaluări influenţate de sistemul moral – valoric al subiectului (imagine de sine, convingeri personale, preferinţe etc.).

Evaluarea personalității se concretizează într-un raport care ajuta la întelegerea mai bună a caracteristicilor de personalitate ale persoanei evaluate.

 

3) Evaluarea clinică și psihodiagnoza – permite investigarea dispoziției afective, precum identificarea nivelului de anxietate, depresie sau stres.

Psihodiagnosticul – este o evaluare psihologică, un bilanț al punctelor tari și punctelor slabe, specifice potențialului adaptativ al unei persoane.